Xây dựng cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất của trường PTDTBT TH tiểu học Tìa Dình hiện nay từng bước được cải thiện.

Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo huyện ủy, Uỷ ban nhân dân huyện, lãnh đạo ngành, trường PTDTBT TH tiểu học Tìa Dình ngày càng được củng cố về cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy – học của thầy và trò nhà trường. Chất lượng dạy học ngày càng đi vào thế ổn định và được nâng cao.

Một số hình ảnh xây dựng phòng học tại trường:

                                                                                                                                                                  Lường Văn Hương