Lễ kết nạp Đảng viên mới

Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo ra đời. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, là bước ngoặt trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta.

Được sự nhất trí của Đảng ủy xã Tìa Dình, ngày 4/4/2018 chi bộ 10 trường PTDTBT tiểu học Tìa Dình đã tổ chức "Lễ kết nạp đảng viên mới" cho quần chúng Lường Văn Phòng.

Với niềm tự hào, niềm tin sâu sắc vào Đảng quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, chi bộ 10 trường PTDTBT tiểu học Tìa Dình nguyện chung sức chung lòng, phát huy mạnh mẽ tinh thần, ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh.

Lễ chào cờ.

Đồng chí Bí thư chi bộ trao quyết định cho quần chúng Lường Văn Phòng.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã phát biểu trong buổi lễ.

                                                                                                                                            Lê Văn Long