Hoạt động phong trào thanh niên

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là “đội dự bị tin cậy, người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng đi theo lí tưởng của Đảng..”. Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Một năm bắt đầu từ một mùa xuân; Cuộc đời bắt đầu từ tuổi trẻ” và “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên đi đầu...”

Hòa trong nhiệt huyết và khát vọng cống hiến cho đất nước, Đoàn thanh niên Trường PTDTBT TH Tìa Dình đã tổ chức các hoạt động: văn hóa, văn nghệ, thể thao, lao động tu sửa cơ sở vật chất... chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018).

Qua các hoạt động phong trào đó đã góp phần hiện thực hóa phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tạo được không khí sôi nổi, tích cực giữa các lớp, giữa các đồng nghiệp với đồng nghiệp, giúp cho mỗi em học sinh cũng như mỗi giáo viên thêm yêu quý và thân thiện với ngôi trường của mình hơn. Đồng thời là sự tiếp bước, kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, xứng đáng với lời dạy của Bác:

“Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên”.

Hình ảnh một số hoạt động do Đoàn thanh niên nhà trường tổ chức:

                                                                                                                                     Lường Văn Phòng.