Hoạt động chào mừng 30/4 và 01/5

     Những ngày này, nhân dân cả nước đang ra sức thi đua, bằng những việc làm cụ thể kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018) - ngày mà nhân dân ta đã "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào" như Bác Hồ căn dặn, ngày mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã thực hiện trọn vẹn lời thề khi vĩnh biệt Người: "Giương cao mãi mãi ngọn cờ độc lập dân tộc, quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước để thỏa lòng mong ước của Người".

 Hòa chung với không khí ấy, thầy và trò trường PTDTBT Tiểu học Tìa Dình thi đua dạy tốt – học tốt nhằm chào mừng  43 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018).

Ngoài ra Công đoàn trường còn tổ chức các hoạt động thể dục - thể thao cho cán bộ, công nhân viên chức trong nhà trường.

 Để chuẩn bị cho giải cầu lông do Công đoàn trường tổ chức và để cho giải đấu được thành công, các thầy giáo và  nhân viên trong trường đang nỗ lực hoàn tất các khâu chuẩn bị như: dọn dẹp sân trường và kẻ  2 sân cầu lông.

Một số hình ảnh về hoạt động của thầy và trò nhà trường:

                                                                                                                                              Lường Văn Biên