ĐIỂM TRƯỜNG NA SU

Điểm trường Na Su thuộc trường PTDTBT Tiểu học Tìa Dình là một trong những điểm trường xa và khó khăn nhất của nhà trường.

Học sinh ở nơi đây có hai dân tộc sinh sống là dân tộc Mông và dân tộc Lào. Các em vẫn còn thiếu thốn đủ bề, từ quần áo, giầy dép, … Có mùa các em học sinh dân tộc Mông còn thiếu ăn.

Nhưng những điều đó không làm chùn chân các em để đến lớp học. Thương các em, chúng tôi thỉnh thoảng lại cho các em những gói mì tôm, xin những bộ quần áo cũ để động viện các em đi học.