Điểm trường Na Su

Na Su là điểm bản xa nhất của xã Tìa Dình. Bản này gồm có hai dân tộc sinh sống, đó là dân tộc Hmông và Lào.

Người dân ở bản Na Su phần lớn là hộ nghèo theo Nghị định 86 của Chính phủ. Bà con chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt. Tại điểm bản chưa có mạng lưới điện quốc gia, không có quán buôn bán phục vụ bà con.

Trường học nơi đây chỉ được nhân dân làm tạm, thiếu kiên cố. Cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu dạy và học của thầy và trò. Tuy nhiên với sự nhiệt huyết của người thầy, các em nơi đây đi học đầy đủ 2 buổi/ngày, tỉ lệ chuyên cần khá cao.

Thầy và trò nhà trường mong sao được Đảng và nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo, đáp ứng được nhu cầu học tập của các em. Để từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần thúc đẩy nền giáo dục cho xã nhà ngày một phát triển, tiến bộ hơn.

Mộ số hình ảnh về các hoạt động của thầy và trò điểm bản Na Su:

                                                                                                                                  Lường Văn Phóng