Điểm bản Púng Báng

Púng Báng là một trong những điểm bản xa nhất của xã Tìa Dình. Đường xá đi lại khó khăn, cuộc sống của người dân nơi đây còn nghèo. Trình độ nhận thức của người dân còn thấp.

Vì vậy, vấn đề vận động con em ra lớp còn gặp nhiều khó khăn. Có những hộ gia đình không quan tâm đến việc học hành của con em mình. Nhưng với sự nỗ lực của Ban giám hiệu nhà trường, nỗ lực của các thầy cô giáo trường PTDTBT TH Tìa Dình, hiện nay các em trong điểm bản Púng Báng đã đi học đều, tỷ lệ chuyên cần khá cao.

Ngay sau khi nghỉ Tết Nguyên đán, thầy giáo dạy trong điểm bản Púng Báng đã vận động các em đi học đầy đủ, duy trì được sĩ số hiện có.

Các em đang tập thể dục giữa giờ.

Các em đang chăm sóc cây.

                                                                                                                                                    Tòng Văn Thi