Ấm lòng xuân về 2018

Trường PTDT BT Tiểu học Tìa Dình là một trong những trường xa nhất của huyện. Tuy nhiên được sự quan tâm giúp đỡ của phòng giáo dục cũng như các ban ngành đoàn thể trong huyện, trường đã ngày một tiến bộ hơn cả về cơ sở vật chất và chất lượng dạy và học.

Đặc biệt thầy và trò trường PTDT BT Tiểu học Tìa Dình còn được sự quan tâm giúp đỡ rất nhiều từ các nhà hảo tâm trong nước cũng như nước ngoài.

Trong đầu năm 2018, thầy và trò nhà trường đã nhận được ba phòng ở và nhà vệ sinh của câu lạc bộ “Kết nối trái tim và nhóm từ thiện từ tâm”. Nhờ sự giúp đỡ của câu lạc bộ nên các em học sinh đã có những phòng ngủ khang trang hơn, tạo điều kiện cho các em học tập tốt hơn.

Thầy và trò nhà trường rất cảm ơn những tấm lòng hảo tâm từ mọi miền của Tổ quốc. Hy vọng trường PTDT BT Tiểu học Tìa Dình còn nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa để từng bước nâng cao chất lượng dạy và học trong sự nghiệp giáo dục.

Các em học sinh nhận quà từ câu lạc bộ Kết nối trái tim.

Ba phòng ở chuẩn bị được đưa vào sử dụng.

Nhà vệ sinh đang trong giai đoạn thi công.

                                                                                                                        Cháng A Giống

Bài viết liên quan