Cuộc vận động nhân dân giao nộp vũ khí

Để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn xã, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ. Đảm bảo tình hình an ninh, quốc phòng trên địa bàn là việc làm rất cần thiết.

Thực hiện kế hoạch 358/KH-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của UBND huyện Điện Biên Đông về triển khai thực hiện luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Thực hiện kế hoạch 208/KH-CAH ngày 13 tháng 3 năm 2019 về vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Ngày 25/3/2019 UBND xã Tìa Dình đã tổ chức Hội nghị triển khai vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn xã Tìa Dình tới tất cả các điểm bản.

Đồng chí Tráng A Dia - Chủ tịch UBND xã khai mạc hội nghị.
Đồng chí Lò Văn Hà - Phó trưởng công an huyện phát biểu trong hội nghị.