Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng năm Mậu Tuất 2018 tại Điện Biên Đông.

       Được sự nhất trí của các cấp có thẩm quyền, huyện Điện Biên Đông đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng xuân năm Mậu Tuất 2018.

       Từ ngày 01 đến hết ngày 03 tháng 01 âm lịch năm 2018, huyện Điện Biên Đông đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng xuân năm Mậu Tuất 2018. Nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, nhiều môn thể thao truyền thống như tù lu, ném pao, trình diễn trang phục dân tộc... đã được tổ chức thi đấu.

       Đại cho tất cả các xã trong toàn huyện đều có các vận động viên thăm gia thi đấu và đã đạt được những kết quả nhất định.

Trình diễn trang phục dân tộc.

Chọi bò.

                                                                                           Cháng A Giống.