17/04/18  Tin của trường  4
   Hòa trong không khí tưng bừng của thanh niên cả nước lập nhiều thành tích chào mừng ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 03. Đoàn thanh niên trường PTDTBT Tiểu học Tìa Dình đã lập nhiều thành tích chào mừng ngày thành lập Đoàn bằng những hành động và việc làm cụ thể.
 16/04/18  Tin của trường  7
Thực hiện Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2018 của UBND huyện Điện Biên Đông về phê duyệt quy chế quy định quản lý Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông. UBND xã Tìa Dình đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công bố quy chế quản lý, quy hoạch Nông ...
 16/04/18  Tin của trường  9
     Những ngày này, nhân dân cả nước đang ra sức thi đua, bằng những việc làm cụ thể kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018) - ngày mà nhân dân ta đã "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào" như Bác Hồ căn dặn, ngày mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã ...
 11/04/18  Tin của trường  7
Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo ra đời. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, là bước ngoặt trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta.
 03/04/18  Tin của trường  15
Thực hiện Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị giúp xã đặc biệt khó khăn, Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh được phân công giúp đỡ xã Tìa Dình (huyện Điện Biên Đông).
 29/03/18  Tin tức - Sự kiện  48
Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 24/2018/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BQP quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội và Thông tư số 42/2017/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BQP quy ...