Vì vậy, vấn đề vận động con em ra lớp còn gặp nhiều khó khăn. Có những hộ gia đình không quan tâm đến việc học hành của con em mình. Nhưng với sự nỗ lực của Ban giám hiệu nhà trường, nỗ lực của các thầy cô giáo trường PTDTBT TH Tìa Dình, hiện nay các em trong điểm bản Púng Báng đã đi học đều, tỷ lệ chuyên cần khá cao.

Ngay sau khi nghỉ Tết Nguyên đán, thầy giáo dạy trong điểm bản Púng Báng đã vận động các em đi học đầy đủ, duy trì được sĩ số hiện có.

Chuẩn bị thể dục giữa giờ.

Các em đang tưới cây.

                                                                                                                                                                         Tòng Văn Thi.